Δωρεάν σεμινάρια από τον ΟΑΕΔ
Ημερομηνία δημοσίευσης: Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου στις 23:10:00 EET
Θέμα: Προσφορές


Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2003» σας γνωρίζουμε ότι το κολέγιο FUTURE BUSINESS SCHOOL μπορεί να αναλάβει την επιμόρφωση στελεχών της εταιρίας /επιχείρησής σας μέχρι 100% επιδότηση από τον ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Ταχύρυθμα επαγγελματικά σεμινάρια:

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ • MARKETING •ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ • MANAGEMENT • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ • ΔΙΚΤΥΑ (LAN΄S) • ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ • COMPUTER GRAPHIC APPLICATIONS (COREL DRAW, PHOTOSHOP) • WEB DESIGN PROGRAMS (FLASH, FRONT PAGE, DREAM WEAVER) • AUTOCAD κ.α.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να ενημερωθείτε για την επιδότηση του ΟΑΕΔ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΔ

Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με τη με αριθμ 1/1/14-1-2003 απόφασή της κατήρτισε για το έτος 2003 ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του ΕΛΠΕΚΕ (0,45% του Λογαριασμού) που αφορά τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων φορέων με την ονομασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2003» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2003».

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.57.82.931-2-3, email: info@futurebs.gr, Web site : www.futurebs.gr


Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο www.neo.gr
http://www.neo.gr

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.neo.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2789