Αναγνώσματα


Τρεις φίλοι συζητούν σχετικά με τις συμπτώσεις:

-Η γυναίκα μου διάβαζε την "Ιστορία δύο πόλεων" και γέννησε δίδυμα!

-Η δικιά μου διάβαζε τους "Τρεις σωματοφύλακες και γέννησε τρίδυμα!

Τότε ο τρίτος πετάγεται από τη θέση του πανικόβλητος και φωνάζει:

-Ωχ, πρέπει να πάω αμέσως στο σπίτι μου!

Την ώρα που έφευγα η γυναίκα μου διάβαζε το:

Ο Αλή Μπαμπά και οι σαράντα κλέφτες !!!!!!!
Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr