Μπορώ και μιλάω ...


Είναι κάποιος στο σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει:

- Εμπρός;

- Μπορώ και μιλάω!

Κοπανάει το τηλέφωνο κάτω νευριασμένος.

Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει:

- Μπορώ και μιλάω!

Το κλείνει πάλι.

Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει:

- Μπορώ και μιλάω!

Το κλείνει πάλι.

Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει:

- Μπορώ και μιλάω!

- Και εγώ μπορώ και μιλάω.

- Ναι. Αλλά εσύ δεν είσαι αγελάδα!


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr