Γιατί η γάτα έμαθε ...


να βλέπει στο σκοτάδι;

Γιατί δεν έφτανε το διακόπτη.


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr