Πουλί ...


- Τι διαφορά έχει το πουλί με τον ελέφαντα;

- Ο ελέφαντας έχει πουλί, αλλά το πουλί δεν έχει ελέφαντα.


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr