Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης
Ημερομηνία δημοσίευσης: Δευτέρα, 28 Οκτώβριος στις 00:10:00 EET
Θέμα: Site της εβδομάδας


www.koinoniasos.gr


www.koinoniasos.gr

οι πολίτες που έχουν ανάγκη (άστεγοι, άνεργοι, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) θα μπορούν να αναζητήσουν και να δεχτούν άμεση υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες ...Δημιουργήσαμε τη σελίδα αυτή θέλοντας να αναδείξουμε την τεράστια εθνική προσπάθεια που συντελείται από το «Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης».

Το συγκεκριμένο Δίκτυο λειτουργώντας με πλήρη διαφάνεια και οργάνωση, στοχεύει μέσω ενός συνόλου ενεργειών να συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη τη χώρα. Όραμα μας η δημιουργία μιας κοινωνίας όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, σίτιση και στέγαση, ζώντας με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας οι πολίτες που έχουν ανάγκη (άστεγοι, άνεργοι, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες) θα μπορούν να αναζητήσουν και να δεχτούν άμεση υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να ενημερωθεί για τον τρόπο εμπλοκής του και συνεισφοράς του στο εγχείρημα μας, τόσο σε χρόνο (προσφορά εργασίας) όσο και σε υλικά αγαθά (προσφορές είδών ένδυσης, υπόδησης, τροφίμων κλπ). Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί και ως «Εκπαιδευτικό Κέντρο» για εθελοντές προσφέροντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συμμετοχή τους σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσω αυτής της συλλογικής δράσης θα μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε σε όλους αυτούς που χρειάζονται τη βοήθεια μας. Ευελπιστούμε ότι οι πολίτες θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα και θα αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας αναγνωρίζοντας ότι το φαινόμενο της φτώχειας είναι καθολικό και η εξάλειψή του μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το άθροισμα πολλών μικρών ενεργειών από όλους εμάς.

Η προσπάθεια μας

Η παρούσα οικονομική κρίση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε παρατεταμένη ύφεση, ωθώντας στα όρια της φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, έχοντας ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη τη χώρα. Μέσω ενός συνόλου ενεργειών του Δικτύου τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή θα μπορούν υπό τη σωστή καθοδήγηση να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Σκοπός του Δικτύου

 Η αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης

Στόχοι του Δικτύου

 • Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας.
 • Η ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της Φτώχειας.

Συμμετέχοντες Φορείς

Στην εθνική αυτή προσπάθεια συμμετέχουν 47 Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα, 66 Δήμοι, 51 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 10 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 16 φορείς του Δημοσίου Τομέα και 23 φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Οι ΟΤΑ θα συμβάλλουν διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσουν οι Κοινωνικές Δομές , οι ΜΚΟ με τη σειρά τους θα διαθέσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και το προσωπικό και τέλος η κοινωνία θα προσφέρει χρόνο (εθελοντισμός) & υλικά αγαθά (Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης & υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, βιβλία, παιχνίδια, cd – dvd και άλλα χρηστικά αντικείμενα).  

Ωφελούμενοι

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει ομάδες του πληθυσμού που έχουν πραγματική ανάγκη βάσει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων. Αυτές οι ομάδες συγκεκριμένα είναι:

 • Άστεγοι: Θεωρούνται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία δεν διαθέτουν στέγη καθώς και αυτοί που διαθέτουν στέγη η οποία τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν και πληροί τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. Για τους αστέγους δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό/δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την κατάστασή τους. Οι άστεγοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από όλες τις κοινωνικές δομές.
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (άποροι): Θεωρούνται τα άτομα που, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.). Υπάρχουν δύο κατηγορίες απόρων:
  • Άποροι ασφαλισμένοι (που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας) οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στα Συσσίτια, στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στην Τράπεζα Xρόνου και στο Γραφείο Διαμεσολάβησης
  • Άποροι ανασφάλιστοι μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , στα Συσσίτια, στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στην Τράπεζα χρόνου, στο Γραφείο Διαμεσολάβησης και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.
 • Άνεργοι: Θεωρούνται τα άτομα που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανέργων:
  • Άνεργοι ασφαλισμένοι (που διαθέτουν βιβλιάριο ασθενείας) που μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.
  • Άνεργοι ανασφάλιστοι που μπορούν να εξυπηρετηθούν στη Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Δημοτικό Λαχανόκηπο και στο Κοινωνικό Φαρμακείο.  
Κοινωνική Δομή Άμεσα Ωφελούμενοι
Κοινωνικό Παντοπωλείο Άποροι Άστεγοι - -
Κοινωνικό Φαρμακείο Ανασφάλιστοι άποροι Άστεγοι Ανασφάλιστοι άνεργοι -
Συσσίτια Άποροι Άστεγοι - -
Δημοτικός Λαχανόκηπος Άποροι Άστεγοι Άνεργοι -
Κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων - Άστεγοι - -
Υπνωτήριο - Άστεγοι - -
Γραφείο Διαμεσολάβησης Άποροι Άστεγοι Άνεργοι Πολίτες
Τράπεζα Χρόνου Άποροι Άστεγοι Άνεργοι Πολίτες

Κοινωνικές Δομές

Οι κοινωνικές δομές που λειτουργούν διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Δήμου που συμμετέχει στο έργο. Στις Κοινωνικές δομές θα παρέχονται άμεση υλική υποστήριξη και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όσους πολίτες πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προμηθευτεί την ειδική κάρτα απόρου από το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Τα είδη των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν είναι:

•  Γραφεία Διαμεσολάβησης
•  Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
•  Υπνωτήριο
•  Δομή παροχής Συσσιτίων
•  Κοινωνικό φαρμακείο
•  Δημοτικός Λαχανόκηπος
•  Τράπεζα χρόνου

Σε κάθε δομή ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων υπηρεσιών που προσφέρουν θα παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού που θα βρίσκεται στην κάθε δομή.

Θέλετε να προσφέρετε εθελοντική εργασία?

Στο σημείο αυτό δηλώνετε τη διαθεσιμότητά σας για το είδος της εθελοντικής εργασίας που προτίθεστε να προσφέρετε και οι υπεύθυνοι των Κοινωνικών Δομών που βρίσκονται στην περιοχή σας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα καταχωρήσετε.

Ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκφράσουν τη επιθυμία συμμετοχής τους με δύο τρόπους:

 • είτε μέσω των Κοινωνικών Δομών όπου και θα ενημερώνονται με ποιον ακριβώς τρόπο μπορούν να προσφέρουν βοήθεια
 • είτε μέσω της Τράπεζας Χρόνου όπου θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτούς που έχουν ανάγκη

Παραδείγματα εθελοντικής δράσης

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο: Ενημέρωση κοινού μέσω διανομής αφισών, φυλλαδίων, ειδικών flyers. Επίσης, μπορούν να εμπλακούν στην συλλογή και την ταξινόμηση των προϊόντων στα ράφια, στη παρακολούθηση και στην οργάνωση της αποθήκης.
 • Κοινωνικό φαρμακείο: Ενημέρωση κοινού μέσω διανομής αφισών, φυλλαδίων, ειδικών flyers. Σημαντική θα είναι επίσης και η συμβολή τους στο δίκτυο συλλογής προϊόντων που θα διατίθενται στο Κοινωνικό Φαρμακείο.
 • Δημοτικός Λαχανόκηπος: Ενημέρωση κοινού μέσω διανομής αφισών, φυλλαδίων, ειδικών flyers. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη Κοινωνική Δομή οι εθελοντές θα μπορούν να βοηθήσουν τους ωφελούμενους προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τις καλλιέργειες.
 • Ανοιχτό κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων: Ενημέρωση κοινού μέσω διανομής αφισών, φυλλαδίων, ειδικών flyers.
 • Υπνωτήρια: Ενημέρωση κοινού μέσω διανομής αφισών, φυλλαδίων, ειδικών flyers. Σημαντική θα είναι η συμβολή τους και στην προετοιμασία του χώρου και των κρεβατιών που θα υποδέχονται τους ωφελούμενους.
 • Συσσίτια: Ενημέρωση κοινού μέσω διανομής αφισών, φυλλαδίων, ειδικών flyers. Οι εθελοντές θα προσφέρουν επίσης βοήθεια στην προετοιμασία των γευμάτων και στη διανομή αυτών.

Θέλετε να προσφέρετε είδη?

Στο σημείο αυτό μπορείτε να καταχωρήσετε τις προσφορές σας και οι υπεύθυνοι των Κοινωνικών Δομών θα έρθουν σε επαφή μαζί σας (στα στοιχεία επικοινωνίας που θα καταχωρήσετε) και θα φροντίσουν να διατεθούν σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Οι προσφορές ειδών μπορούν να γίνουν είτε μεμονωμένα από νοικοκυριά και ιδιώτες είτε μέσω μαζικών προσφορών από επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς.

Παραδείγματα προσφορών

 • Κοινωνικό παντοπωλείο: Τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, εξοπλισμός για την υποστήριξη της διάθεσης κατεψυγμένων προϊόντων πχ ψυγεία και καταψύκτες, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, βιβλία, παιχνίδια, cd και άλλα χρηστικά αντικείμενα.
 • Κοινωνικό Φαρμακείο: Φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα.
 • Υπνωτήρια: Είδη ύπνου (Κουβέρτες, μαξιλάρια, στρώμα, σεντόνια κτλ)
 • Συσσίτια: Πλεονάζοντα προϊόντα από ζαχαροπλαστεία ,αρτοποιεία, εστιατόρια super markets, εργαστήρια-βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων, ή επίσης προϊόντα από νοικοκυριά και ιδιώτες
 • ΔημοτικόςΛαχανόκηπος: Είδη για καλλιέργεια, λιπάσματα, εργαλεία κλπ
 • Ανοιχτό κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων: Είδη προσωπικής υγιεινής,(σαπούνια, απορρυπαντικά) είδη ύπνου, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα κλπ

 

Αθήνα


Διεύθυνση: Φερρών 16, 10434, Αθήνα
Τηλ: 210 8838550
Fax: 210 8838544

Λάρισα


Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, 41223, Λάρισα
Τηλ: 2410 554026, 554027
Fax: 2410 554028

 

...Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο www.neo.gr
http://www.neo.gr

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.neo.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=9263