Εφηβεία
Ημερομηνία δημοσίευσης: Δευτέρα, 17 Ιούνιος στις 01:10:00 EEST
Θέμα: Site της εβδομάδας


www.aboutyouth.gr


www.aboutyouth.gr

Σε μια προσπάθεια παροχής εξειδικευμένης βοήθειας στον εφηβικό πληθυσμό, σε νέους και νέες, Έλληνες και μετανάστες που ζουν και μεγαλώνουν στη χώρα, η Διοίκηση του ΕΚΚΑ και τα στελέχη της Δ/νσης Συντονισμού και Οργάνωσης προχώρησαν στο σχεδιασμό της Ιστοσελίδας www.aboutyouth.gr, μέσω της οποίας παρέχεται εμπεριστατωμένη και έγκυρη πληροφόρηση, σε θέματα που απασχολούν τους εφήβους και νέους σήμερα. ...Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί της Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του ΕΚΚΑ αναλύουν, με τρόπο επιστημονικό και, ταυτόχρονα, φιλικό προς τους έφηβους επισκέπτες, τις 14 θεματικές ενότητες, που αποτελούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Τέλος, τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικών Συστημάτων υποστηρίζουν τεχνικά και συντηρούν την Ιστοσελίδα.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) είναι δημόσιος φορέας με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του ΕΚΚΑ είναι ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες, που διέρχονται έντονη συναισθηματική κρίση ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΚΑ περιλαμβάνουν:

 • συμβουλευτική πληροφόρηση και ενημέρωση σε θέματα πρόνοιας
 • ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα, οικογένειες και ομάδες
 • προσωρινή φιλοξενία σε άτομα που βιώνουν ψυχο-κοινωνική κρίση
  ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
 • διαμεσολάβηση και παραπομπή σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης,
  που προσφέρονται από άλλους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας "197"
 
Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας "1107"

Επιπλέον, το δίκτυο υπηρεσιών του ΕΚΚΑ περιλαμβάνει:

 • Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης, τα οποία είναι εγκατεστημένα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τα Κέντρα αυτά είναι στελεχωμένα με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνιολόγους και παρέχουν ψυχο-κοινωνική στήριξη και άμεση κοινωνική φροντίδα σε άτομα και οικογένειες.
 • Την Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, η οποία προσφέρει φιλοξενία και άμεση ανακούφιση σε περιπτώσεις έντονης ψυχο-κοινωνικής κρίσης, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 24ωρα μετά την εκδήλωση του ψυχο-πιεστικού γεγονότος.
 • Ξενώνες σύντομης φιλοξενίας, που παρέχουν κατάλυμα και φροντίδα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως έφηβοι/έφηβες που παραμελούνται ή κακοποιούνται, γυναίκες θύματα ενδο-οικογενειακής βίας, θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και, γενικότερα, άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σήμερα, λειτουργούν από το ΕΚΚΑ τρεις Ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας στην Αθήνα και ένας στη Θεσσαλονίκη, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2007 ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία ενός ειδικά διαμορφωμένου Ξενώνα για παροχή φιλοξενίας σε συνοδούς ασθενών από την επαρχία, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα διαμονής τους στην Αθήνα.
 • Την Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων, προκειμένου να προσφέρει κοινωνική και ψυχολογική στήριξη στους πληγέντες ή στους συγγενείς των θυμάτων.

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σε μια προσπάθεια παροχής εξειδικευμένης βοήθειας στον εφηβικό πληθυσμό,
σε νέους και νέες, Έλληνες και μετανάστες που ζουν και μεγαλώνουν στη χώρα,
η Διοίκηση του ΕΚΚΑ και τα στελέχη της Δ/νσης Συντονισμού και Οργάνωσης προχώρησαν στο σχεδιασμό της Ιστοσελίδας www.aboutyouth.gr, μέσω της οποίας παρέχεται εμπεριστατωμένη και έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα που απασχολούν τους νέους σήμερα. Οι 14 θεματικές ενότητες που προέκυψαν, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων ή δυσχερειών, που προβληματίζουν τους εφήβους-νέους στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Τα κείμενα της Ιστοσελίδας συνέταξαν εξειδικευμένοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στη Δ/νση Κοινωνικών Παρεμβάσεων του ΕΚΚΑ.
Η Συντακτική Ομάδα αποτελείται από τους ψυχολόγους Άννα Κακανάκη και Χρήστο Χομπά και από την κοινωνική λειτουργό Ελίζα Αρώνη, οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και κατανόηση των ψυχο-κοινωνικών αναγκών των εφήβων και των ψυχολογικών διεργασιών, που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Σε κάθε θεματική ενότητα, ο επισκέπτης μπορεί να βρει έγκυρη πληροφόρηση, κατευθύνσεις συμβουλευτικής και ενημέρωση, σχετικά με εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχο-κοινωνικής στήριξης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σε κάθε περίπτωση, ο έφηβος-νέος μπορεί να απευθυνθεί στην Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας "197" για περισσότερες πληροφορίες και στήριξη ή μπορεί να επικοινωνήσει με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες παραπομπής.

 

Η Επιτροπή Εργασίας για την κατασκευή της Ιστοσελίδας:

 • Χρήστος Κουτσοκώστας,
  Δ/ντής Συντονισμού και Οργάνωσης του ΕΚΚΑ
  > Πρόεδρος Επιτροπής Εργασίας
 • Αναστασία Ακτύπη,
  Προϊσταμένη Τμήματος Έρευνας,
  Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του ΕΚΚΑ
  > Αναπληρώτρια Πρόεδρος
 • δρ. Αθηνά Χαϊρπάλογλου,
  κοινωνικός ανθρωπολόγος,
  στέλεχος του Τμήματος Έρευνας,
  Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του ΕΚΚΑ
  > μέλος της Επιτροπής Εργασίας
 • Άννα Κακανάκη,
  ψυχολόγος, στέλεχος της Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του ΕΚΚΑ
  > μέλος της Επιτροπής Εργασίας
 • Χρήστος Χομπάς,
  ψυχολόγος, στέλεχος της Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του ΕΚΚΑ
  > μέλος της Επιτροπής Εργασίας
 • Ελίζα Αρώνη,
  κοινωνική λειτουργός,
  στέλεχος της Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων του ΕΚΚΑ
  > μέλος της Επιτροπής Εργασίας
 • Παναγιώτης Καραγιάννης,
  στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανοργάνωσης
  και Πληροφορικών Συστημάτων του ΕΚΚΑ,
  > μέλος της Επιτροπής Εργασίας         

Υπογραμμίζεται με έμφαση ότι οι απαντήσεις που δίνονται από αυτή την ιστοσελίδα, στα πιθανά ερωτήματα των νέων, έχουν συνταχθεί με αποκλειστικό στόχο την πραγματική ψυχολογική και ανθρώπινη βοήθεια των εφήβων και των νέων που την επισκέπτονται, με βάση τα πορίσματα της επιστήμης και με τη βοήθεια μιας πλούσιας βιβλιογραφίας.
Αποτελούν την απάντηση της συγκεκριμένης επιστημονικής ομάδας, αυστηρά ουδέτερη από κάθε πολιτική, θρησκευτική, φυλετική ή άλλη προσέγγιση.

 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

Η εφηβεία είναι μια ενδιάμεση φάση μεταξύ της παιδικής και της ενήλικης ζωής. Είναι επίσης και μια φάση κρίσης. Νιώθουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια συνέχεια ανάμεσα στο παιδί που ήμασταν και στον ενήλικα που θα είμαστε.

Η εφηβεία είναι συγχρόνως, και μια φάση κρίσης, επειδή υπάρχει άμεση και οριστική αλλαγή στο σώμα και στον ψυχισμό... Ωστόσο, η κρίση είναι πάντα μια πρόκληση για μια νέα αρχή.

O νέος/α βρίσκεται απέναντι στις κοινωνικές και προσωπικές απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική του σταδιοδρομία και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Με το τέλος της δοκιμασίας αυτής της περιόδου έχει δομήσει την ταυτότητά του, ξέρει, δηλαδή, ότι: «Είμαι έτσι ως νεαρός άντρας ή είμαι έτσι ως νεαρή γυναίκα και έχω αυτές τις επιδιώξεις στη ζωή μου».

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως η εφηβεία είναι η περίοδος, όπου τα άλυτα ή τα προβληματικά σημεία της παιδικής ηλικίας επανέρχονται στην επιφάνεια. Έχουν τώρα μια δεύτερη ευκαιρία να λυθούν ή να γίνουν τα μόνιμα προβλήματα που θα μας ακολουθούν σ' όλη τη ζωή, μέχρι να αποφασίσουμε να τα λύσουμε.

Γι' αυτό είναι ουσιώδες αν αισθάνεστε δύσκολα με κάτι, αν κάτι σας ενοχλεί επίμονα, να το πείτε σε κάποιον που εμπιστεύεστε, να απευθυνθείτε σε ειδικό.
Η δουλειά του είναι ακριβώς να σας βοηθήσει να λύσετε μαζί ό,τι είναι σημαντικό για σας.

Στη περίοδο αυτή προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

 • Πώς μεταφράζεται ψυχολογικά η μετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή;
 • Πώς συμβαίνουν οι αλλαγές στο σώμα μου τόσο ξαφνικά;
 • Πώς και νιώθω τόση ντροπή;
 • Είμαι όμορφος/η ή άσχημος/η;
 • Είμαι βίαιος/η;
 • Γιατί να είμαι τόσο μόνος/η;

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

«Θέλουν ν' αγαπήσουν ο ένας τον άλλον, μα δεν ξέρουν πώς»
Sandor Ferenczi

Η σεξουαλικότητα δεν ξεκινά στην εφηβεία. Είναι συνεχώς παρούσα σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται.

Τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικότητας στην εφηβεία είναι η σωματική ωρίμανση, οι ψυχολογικές αλλαγές που τη συνοδεύουν και η αναζήτηση της ευχαρίστησης.

Ωστόσο, στον άνθρωπο, δεν πρόκειται για ικανοποίηση ενστίκτου, όπως στα ζώα, αλλά για έκφραση της ερωτικής επιθυμίας, κατ' αρχήν, μέσα από το λόγο (τον/την αγαπώ, μου αρέσει). Αν και το σεξ είναι παντού, αν και η σεξουαλικότητα είναι σημαντική για όλους μας, δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Είναι δύσκολο να μιλήσουμε γι' αυτήν απλά, γιατί πάντα υπάρχει το ζήτημα της ωριμότητας. Ο καθένας ωριμάζει στο δικό του χρόνο, με το δικό του τρόπο.
Στα νέα κορίτσια και αγόρια παρουσιάζονται διάφορα ερωτήματα:

 • Πώς να τον/την πλησιάσω;
 • Πότε είμαι έτοιμος/η να κάνω έρωτα;
 • Και η εγκυμοσύνη; Μπορώ να την αποφύγω;
 • Ποια είναι τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα;

«Ποιος ξέρει ποιος είπε στον Αδάμ και στην Εύα πώς το κάνουν;»
Μαρτσέλο ντ' Ορτα (εκθέσεις Παιδιών)

 

Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Πρόκειται για μια διαδικασία που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σου. Επίσης, σε βοηθά να εντοπίσεις τα επαγγέλματα που σου ταιριάζουν, αλλά και τις Σχολές στις οποίες μπορείς να εκπαιδευτείς σε αυτά. Έτσι, θα μπορέσεις να ανακαλύψεις αν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου ταιριάζουν με τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν, καθώς και αν οι ικανότητες που έχεις θα σε βοηθήσουν να επιτύχεις σε αυτά.
Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι η επαγγελματική ταυτότητα είναι διαφορετική από την προσωπική. Δε σε προσδιορίζει εξ ολοκλήρου, είναι μόνο ένα κομμάτι της ζωής σου. Άλλο τι δουλειά κάνεις και άλλο το ποιος είσαι. Ο Ε.Π. θα σε βοηθήσει, επίσης, να ξεχωρίσεις τι θέλεις και μπορείς εσύ να κάνεις, από το τι περιμένουν από εσένα οι γονείς σου ή άλλοι, που πιθανώς σε επηρεάζουν σε αυτήν την απόφαση. Πολλές φορές, οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι, επειδή φοβούνται ότι θα απογοητεύσουν αγαπημένους τους ανθρώπους και δυσκολεύονται να ξεκαθαρίσουν τις δικές τους επιθυμίες.

 

Σχολική Φοβία

Αρκετά παιδιά, στα πρώτα χρόνια του δημοτικού σχολείου,
εμφανίζουν μια άρνηση για το σχολείο, που μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Η άρνηση αυτή μπορεί να οφείλεται:

 • Σε κάποιον πραγματικό λόγο, όπως μια άσχημη εμπειρία στο σχολείο με συμμαθητή ή δάσκαλο.
 • Σε υπερβολική πίεση που ασκούν οι γονείς για τα μαθήματα και τις σχολικές επιδόσεις.
 • Σε κάποια αρνητική στάση των γονιών απέναντι στο σχολείο, που χωρίς να το θέλουν την προβάλλουν στο παιδί.
 • Στην υπερβολική εξάρτηση και στο άγχος αποχωρισμού από τους γονείς εκ μέρους του παιδιού.
 • Στο άγχος που μπορεί να προκαλέσει η σύγκριση με άλλα αδέλφια.

Αν επιμείνει αυτή η άρνηση και δεν αλλάξει κάτι στην στάση των γονιών, τότε μπορεί να εξελιχθεί σε σχολική φοβία. Αυτή εμφανίζεται με συμπτώματα έντονου άγχους και πανικού,αλλά και με σωματικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλοι, πόνοι στην κοιλιά και εμετός. Το παιδί αρνείται έντονα να πάει σχολείο. Τα παιδιά που αναπτύσσουν σχολική φοβία (στην πλειοψηφία τους αγόρια) συνήθως είναι πολύ εξαρτημένα από την οικογένεια, είναι συνεσταλμένα στις κοινωνικές τους συναναστροφές και μπορεί να έχουν και άλλες φοβίες, όπως αγοραφοβία και φόβο για το σκοτάδι. Στο σπίτι μπορεί να αντιδρούν με θυμό και να ταλαιπωρούν πεισματικά τους γονείς. Πολύ συχνά, σε αυτά τα παιδιά παρατηρείται μια δύσκολη σχέση με τον πατέρα, που είτε είναι υπερβολικά αυστηρός, είτε απουσιάζει. Η σχολική φοβία δε σχετίζεται με τη νοημοσύνη ή με τη σχολική επίδοση και πολλές φορές, τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν μέση ή ανώτερη νοημοσύνη και τα καταφέρνουν στα μαθήματα. Στην εφηβεία, η σχολική φοβία μπορεί να εμφανιστεί με πολλά σκασιαρχεία.
Η σχολική φοβία αντιμετωπίζεται κατάλληλα από ειδικούς ψυχολόγους, που συνήθως δουλεύουν με όλη την οικογένεια. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, είναι απαραίτητη η αλλαγή στάσης των γονιών απέναντι στο παιδί και στο σχολείο, ώστε να αντιμετωπιστεί ο φόβος του παιδιού.

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

- «Οι γονείς μου δε με καταλαβαίνουν».
- «Αν με αγαπούσαν, θα με καταλάβαιναν».
- «Στην οικογένειά μου δεν υπάρχει επικοινωνία».
- «Άλλα τους λέω και άλλα καταλαβαίνουν».
- «Τι έπαθαν οι γονείς μου και κάνουν έτσι»;

- «Τα πήρα στο κρανίο με τους γονείς μου».
- «Μου τη σπάνε οι γονείς μου».
- «Άλλο message δίνω και άλλα καταλαβαίνουν».
- «Δεν υπάρχει connection μαζί τους και γι' αυτό
πατάω
delete ύστερα από κάθε συζήτησή μας».

Μήπως αυτές είναι και δικές σου σκέψεις; Μήπως νιώθεις έτοιμος να πας στον «πόλεμο», κάθε φορά που πρόκειται να συζητήσεις με τους γονείς σου ;
Χαλάρωσε. Τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά.

Δεν υπάρχει μόνο «εμπόλεμη ζώνη», υπάρχει και «ουδέτερη ζώνη». Αναζήτησέ την και πέτυχε την καλή επικοινωνία με τους γονείς σου.

 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ορισμός:

Μορφές - Είδη Βίας:

Μορφές εκδήλωσης της βίας στην οικογένεια:

Αίτια εμφάνισης της βίας μέσα στην οικογένεια:

Πώς μπορούμε να διακρίνουμε εκείνον που μπορεί να ασκήσει βία
(στην οικογένειά του):

Τρόποι αντιμετώπισης της βίας μέσα στην οικογένεια:

Ορισμός:

«Ενδο-οικογενειακή βία» ονομάζεται κάθε είδους σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή λεκτική βία, που ασκείται σε βάρος μέλους μιας οικογένειας.
Ο όρος «οικογένεια» αναφέρεται όχι μόνο στην πυρηνική οικογένεια (μαμά, μπαμπάς, παιδιά) αλλά και στη διευρυμένη μορφή οικογένειας, μέλη της οποίας μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Σεξουαλική Κακοποίηση

Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για τη σεξουαλική παραβίαση.
Μερικές φορές δεν είναι εύκολο ούτε να την αναγνωρίσει. Πολλοί έφηβοι και
πολλά παιδιά είναι μπερδεμένα και ανήμπορα να εκφράσουν αυτό που νιώθουν.

Παρακάτω θα διαβάσεις μερικές δηλώσεις, σχετικές με τη σεξουαλική κακοποίηση, που χρειάζεται να γνωρίζεις:

 • Σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι μόνο η ερωτική πράξη, αλλά και η κοντινή σωματική επαφή, το άγγιγμα ή το χάδι που σε κάνεις να νιώθεις άβολα.
 • Σεξουαλική κακοποίηση είναι η «αναγκαστική» σου έκθεση σε πορνογραφικό υλικό από ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Σεξουαλική κακοποίηση είναι και όταν κάποιος εμπλέκεται σε ερωτική δραστηριότητα μπροστά σου, «αναγκάζοντάς» σε να τον παρακολουθήσεις.
 • Η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι πάντα μια βίαιη πράξη, δε σημαίνει, όμως, ότι δεν είναι και παραβιαστική.
 • Συμβαίνει κάποιες φορές, η ερωτική επαφή -ακόμα και αν δεν την επεδίωξες ή δεν την επιθυμείς- να σου προκαλεί ευχαρίστηση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δε σημαίνει ότι έχεις ευθύνη για αυτήν την επαφή ή ότι την έχεις προκαλέσει. Κυρίως, όμως, δε σημαίνει ότι παύει να αποτελεί κακοποίηση.
 • Η κακοποίηση δε συμβαίνει μόνο από άγνωστα άτομα. Μπορεί να συμβεί από ανθρώπους που γνωρίζεις καιρό, βρίσκονται στο περιβάλλον σου και τους θαυμάζεις πολύ.
 • Η ερωτική επαφή με ένα άτομο μεγαλύτερο από σένα, που σε κάνει να νιώθεις άβολα, χρειάζεται να σε προβληματίσει, ακόμα και αν το άτομο αυτό σε διαβεβαιώνει ότι αυτό που συμβαίνει είναι φυσιολογικό.
 • Η σεξουαλική παραβίαση δεν είναι κάτι για το οποίο έχεις ευθύνη.
  Μη νιώθεις ένοχος/η.
  Τόλμησε να μιλήσεις σε κάποιον που εμπιστεύεσαι, ακόμα και αν το άτομο που σε κακοποιεί, σε τρομοκρατεί ή σε απειλεί
  ότι θα έχεις συνέπειες.
 • Η σεξουαλική παραβίαση μπορεί να συμβεί και στα κορίτσια, αλλά και στα αγόρια. Μπορεί να γίνει και από άντρες, αλλά και από γυναίκες.

Η σεξουαλική παραβίαση προκαλεί συναισθήματα ντροπής και φόβου και αυτό μπορεί να σε σταματήσει από το να μιλήσεις, ακόμα και αν δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε σένα προσωπικά, αλλά υποψιάζεσαι ότι συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Ωστόσο, αυτό που βοηθάει δεν είναι η απόκρυψη της αλήθειας αλλά
η αποκάλυψή της.

Έτσι, τόλμα να μιλήσεις στον ίδιο ή σε κάποιον που εμπιστεύεσαι αν:

 • Κάποιος ή κάποια γνωστή σου έχει σημάδια στο σώμα.
 • Έχει αλλάξει συμπεριφορά και δείχνει πιο απόμακρος/η, θλιμμένος/η, ή επιθετικός/η.
 • Λειτουργεί διαφορετικά στο σχολείο, έχει πέσει η απόδοσή του ή δημιουργεί προβλήματα.
 • Παραπονιέται για συχνές σωματικές ενοχλήσεις.

 

Η Κατάθλιψη στην Εφηβεία

Πολλές φορές, οι ενήλικες που επηρεάζουν τον έφηβο με τη συμπεριφορά τους δεν του επιτρέπουν να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν. Έτσι, ο έφηβος ακινητοποιείται μέσα στην επιθυμία τους. Καθώς μεγαλώνει, αυτός ο απόλυτα ιδανικός εαυτός (π.χ. «θέλω να γίνω ο E. Clapton») είναι πιο ισχυρός και φιμώνει την υγιή επιθυμία του να κάνει κάτι που θέλει και μπορεί (π.χ. «θέλω να γίνω ένας καλός κιθαρίστας»).

Αυτό το αδιέξοδο οδηγεί στην κατάθλιψη, που εκφράζεται είτε με θορυβώδη, είτε με παθητικό, είτε, στη χειρότερη περίπτωση, με ψυχωτικό τρόπο.

Όταν επιτραπεί στο έφηβο από τον εαυτό του ή από το περιβάλλον του, να αποδυναμώσει το απόλυτα ιδανικό εγώ, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί ομαλά.

Είναι γεγονός, πως η σεξουαλική ωριμότητα αλλάζει, στον ψυχισμό μας, τη σημασία που έχει το σώμα μας για μας.

Συμβαίνει, λοιπόν, σε κάποιους εφήβους, στην εποχή μας, να αρνούνται το σώμα τους, κάποιες φορές με τρόπο πιο βίαιο, όπως με τη νευρική ανορεξία, τη βουλιμία, την εξάρτηση από το διαδύκτιο, τον τρανσεξουαλισμό και την αλλαγή φύλου, την τοξικομανία ή τα ατυχήματα κ.ά. Δηλαδή, ο νέος απεχθάνεται το σώμα του και αναζητά να το αποποιηθεί.

Η κατάθλιψη

Παρατηρείται, στις μέρες μας, ότι κάποιοι νέοι συμπεριφέρονται είτε με θορυβώδη τρόπο (έντονη σεξουαλικότητα, βίαιη συμπεριφορά), είτε με μια παθητικότητα, που επιδεικνύεται με μια απόσυρση από τα ενδιαφέροντα, χρωματισμένη με αρνητισμό, με αυτοτραυματισμούς ή απόπειρες αυτοκτονίας.  

Πρόκειται εδώ, για μια θλίψη, στην οποία δεν υπάρχει διεργασία πένθους. Δηλαδή, αυτοί οι νέοι δεν έχουν επεξεργαστεί την απομάκρυνσή τους από την παιδική ηλικία και την αυτονόμησή τους από το περιβάλλον. Δεν έχουν επεξεργαστεί τη νέα σημασία που τώρα αποκτά το σώμα τους και δεν έχουν παραιτηθεί από την απόλυτα ιδανική εικόνα του εαυτού τους. Το άτομο βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν μπορεί να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω.

Όταν το άτομο είναι σε κατάθλιψη κατακλύζεται από αισθήματα απαξίας για τον εαυτό του, από αισθήματα έντονης μοναξιάς και εγκατάλειψης. Τότε, αν δεν μπορεί να μεταφράσει σε λόγια αυτά που νιώθει, αμύνεται με πράξεις, οι οποίες κάποιες φορές συμβολίζουν την τιμωρία του εαυτού (όπως π.χ. ο αυτοτραυματισμός) ή και των άλλων. Ο εαυτός παραιτείται, καταρρέει απέναντι στις απαιτήσεις του ιδανικού εαυτού που δεν μπόρεσε να υπάρξει, όπως θα επιθυμούσε το περιβάλλον.

Όπως αναφέραμε, είναι αδύνατο να φτάσετε  την ιδανική εικόνα που θέλουν οι άλλοι για σας ή εσείς για τον εαυτό σας, γιατί αυτή δεν υπάρχει, είναι φανταστική. Γίνεται, όμως, να την πλησιάσετε, αν προσπαθήσετε.

Όταν, πάλι, το άτομο βρίσκεται σε ευφορία ή μανία, ή έχει θορυβώδη συμπεριφορά, μπορεί να αρνηθεί όλα τα προηγούμενα. Αισθάνεται ότι είναι δυνατός/ή, ότι ελέγχει τα πάντα, ότι είναι υπέροχος/η. Τότε πάλι, μπορεί να βάλει τον εαυτό του σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί δε νιώθει τον κίνδυνο.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο έφηβος βιώνει έντονο άγχος, που έχει να κάνει με την ανεπαρκή συνοχή στην αναπαράσταση του εαυτού. Αυτό δηλώνει ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στον εαυτό του και στον άλλο, ανάμεσα στον εαυτό του και στα ενδιαφέροντά του. Δηλαδή, ο έφηβος δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και αποδεχτεί τη διαφορετικότητά του. Έτσι, όταν οι άλλοι προσβάλλουν την ποδοσφαιρική του ομάδα, το αγαπημένο του συγκρότημα ή αυτό που θέλει να κάνει, είναι σα να προσβάλλουν τον ίδιο. Τότε, αισθάνεται ότι θα έκανε τα πάντα για να υπερασπιστεί τα είδωλά του, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι θα διακινδυνέψει τη σωματική του ακεραιότητα, ίσως και μέχρι το θάνατο.

Αυτό που κρύβεται πίσω από την παρόρμηση για επικίνδυνες συμπεριφορές ή την αυτοκτονία είναι η μεγάλη δυσκολία του ατόμου να αποδεχτεί την «άχαρη» πραγματικότητα του «εαυτού» και του «άλλου».

Τότε, μπορεί να οδηγηθεί να χάσει την ευκαιρία να ζήσει τη ζωή του, όπως τη θέλει αυτός.

«Μια μεγάλη επιθυμία για θάνατο είναι, επίσης, μια μεγάλη επιθυμία
να ζήσετε μια άλλη ζωή από αυτήν που ζείτε».  (F. Dolto)

Θα σας πληροφορήσουμε για τουλάχιστον τρεις καταστάσεις, που σε περίπτωση που προκύψουν, σημαίνει ότι ο νέος ή η νέα χρειάζεται βοήθεια από ειδικό.

Α) Όταν ο νέος ή η νέα αρνούνται τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα τους και συμπεριφέρονται σα να μην συμβαίνει τίποτα.

Εγκαθίσταται, τότε, μια κατάσταση, όπου απορρίπτεται η συνείδηση των αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα του εφήβου, με αποτέλεσμα να προωθεί μόνο την ενασχόληση με πνευματικές δραστηριότητες.

Θα λέγαμε, πως είναι σα να συνεχίζει να βρίσκεται στην ίδια συναισθηματική κατάσταση με αυτήν της παιδικής ηλικίας, όπου τα σωματικά ερεθίσματα δεν έχουν για το άτομο την ανάλογη ερωτική σημασία. Η συμπεριφορά αυτή εγγράφεται σε μια προσπάθεια να σβήσουμε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμάχη της ιδανικής εικόνας του εαυτού με την πραγματική, γεγονός που, όπως είπαμε, προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη, έλλειψη ενδιαφερόντων ή μια αδύναμη επένδυση σε ενδιαφέροντα.

Β) Μια άλλη περίπτωση είναι η κατάθλιψη, που συνοδεύεται από αναστολή των πνευματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπου ο νέος ή η νέα οδηγείται σε πλήρη σεξουαλική δραστηριότητα. Μπορεί, δηλαδή, να έχει την εμπειρία της σεξουαλικότητας, όμως, μετά από την απομάκρυνσή του/της από τον άλλον, τον/την συνοδεύει ένα έντονο συναίσθημα άγχους και μοναξιάς.

Γ) Τέλος, υπάρχει η περίπτωση όπου η ρήξη ανάμεσα στο έμφυλο σώμα του εφήβου και στο σώμα του παιδιού είναι σα να έχει ήδη συμβεί.

Εδώ, ο νέος ή η νέα, διαμέσου των σωματικών και ψυχικών μεταμορφώσεων της εφηβείας, βρίσκει την προσωπική του μεταμόρφωση ως μη αναγνωρίσιμη από τον ίδιο. Αισθάνεται ξένος προς τον εαυτό του, προς τα ενδιαφέροντά του και τους άλλους και όλα του φαίνονται εντελώς μπλεγμένα. Νιώθει πως διαλύεται μέσα του και προσπαθεί με τη σκέψη του να ξαναφτιάξει τον κόσμο και τον εαυτό του, χωρίς να μπορεί να τιθασεύσει το άγχος του. Είναι η περίπτωση της ψύχωσης. (Διαβάστε παρακάτω για το οξύ παραληρητικό επεισόδιο).

Σε κάθε περίπτωση, τι μπορούμε να πούμε σε κάποιον φίλο/η που αισθάνεται απέραντη θλίψη, απόγνωση ή θυμό και σκέφτεται να αυτοκτονήσει;

Ας πούμε πως ο θυμός προς τον άλλο βιώνεται, στις περιπτώσεις αυτές, ως επιθυμία θανάτου. Όμως, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι το άτομο αισθάνεται κατ' αρχήν θυμό για τον άλλον (για το φίλο, το γονιό, τον καθηγητή κ.λ.π.), ο θυμός αυτός μετατρέπεται σε επιθυμία καταστροφής του εαυτού, που αντιστοιχεί με καταστροφή του άλλου.

Πριν χάσει, όμως, την ευκαιρία να ζήσει
ας δώσει στον εαυτό του την ευκαιρία να πει.

Θα ήταν καλύτερο και για τους δύο, ο θυμός να εκφραστεί με λόγια. Αυτό θα επέτρεπε στον άλλο (το γονιό, το φίλο, τον καθηγητή) να καταλάβει τι συμβαίνει. Θα επέτρεπε, όμως, και σ' αυτόν που αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί, να εκφραστεί και να τοποθετηθεί, ακόμη και αν ο άλλος δε συμφωνήσει τελικά. Έτσι, θα άλλαζε σιγά-σιγά τη ζωή του, χωρίς να τη χάσει.

Να θυμάστε πως όλοι έχουμε δικαίωμα στην ψυχική φροντίδα και την προστασία, όταν δεν είμαστε καλά και όταν το περιβάλλον μας δε μας καταλαβαίνει.

Είναι αλήθεια πως συχνά τα λόγια είναι πιο ανακουφιστικά από τα κρύα κρεβάτια των νοσοκομείων και τα φάρμακα, που κατευνάζουν τα συναισθήματα, αλλά δεν παράγουν λόγια.

Η απόπειρα αυτοκτονίας ή η αυτοκτονία είναι μια προσπάθεια να ειπωθεί κάτι. Ποιος, όμως, γνωρίζει τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αν δεν το πείτε, αν δεν εντάξετε το λόγο αυτό στην ιστορία σας;

Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Αυτό οι άλλοι θα το νιώσουν όταν πείτε αυτό που θέλετε με λόγια και επιχειρήματα και όχι όταν σας συναντήσουν στο νοσοκομείο. Γιατί, το θέμα δεν είναι μόνο να σας φροντίζουν όταν αρρωσταίνετε και να βρίσκονται στο προσκέφαλό σας, αλλά να δεχτούν ότι, παρ' ότι είστε διαφορετικοί, μπορείτε να έχετε μια σχέση μαζί τους. Αυτό σημαίνει, «οι γονείς μου, οι άλλοι, είναι στο προσκεφάλι μου, δηλαδή, είναι κοντά μου». Βέβαια, και σεις χρειάζεται να το ακούσετε μέσα σας αυτό, καθώς και το ότι οι γονείς ή οι άλλοι είχαν και έχουν τη δική τους ζωή και απόψεις, οι οποίες συχνά δεν αλλάζουν.

Δεν έχει ενδιαφέρον να είμαστε όλοι ίδιοι. Και ως διαφορετικοί μπορούμε να συνυπάρχουμε και να ανταλλάσσουμε λόγια. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ανακούφιση, που προκύπτει από τα λόγια, που πολλές φορές δεν μπορούμε να πούμε ή δε βρίσκουμε τον τρόπο να τα πούμε.

 

ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Ναρκωτικά - Αλκοόλ - Κάπνισμα

Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και μεγάλης ψυχικής έντασης, όπως είναι η εφηβεία, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το τσιγάρο, παρουσιάζονται ως ουσίες που υποτίθεται ότι λύνουν όλα τα προβλήματα. Βαθμιαία, ο έφηβος μπορεί να οδηγηθεί από τη χρήση στην κατάχρηση και από την κατάχρηση στον εθισμό. 

 

Περιστασιακή χρήση - κατάχρηση - εθισμός

Ο όρος «κατάχρηση» περιλαμβάνει την υπέρμετρη χρήση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον εθισμό ή την εξάρτηση από μια ουσία.
«Περιστασιακή χρήση» δε σημαίνει αυτόματα και εθισμός. Ο εθισμός είναι ένα είδος  υποχρεωτικής συμπεριφοράς, με ταυτόχρονη αδυναμία του ατόμου να ελέγξει την συμπεριφορά αυτή.

 

Είδη ουσιών που προκαλούν εξάρτηση

Όταν μιλάμε για ουσίες που η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό, εννοούμε τις ακόλουθες:

 • Κανναβινοειδή (μαριχουάνα, χασίς)
 • Οπιοειδή (μορφίνη, ηρωίνη)
 • Διεγερτικές ουσίες (αμφεταμίνη, κοκαΐνη)
 • Ψευδαισθησιογόνες ουσίες (LSD, έκσταση)
 • Πτητικές ουσίες (κόλλα, διαλυτές χρωμάτων, αεροζόλ)
 • Αλκοόλ
 • Τσιγάρο

 

Είδη εξάρτησης

 

Α)Σωματική(εξάρτηση)                αφαιρεί χρόνο ζωής

 Β)Ψυχολογική(εξάρτηση)

 


Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις ψυχοτρόπες ουσίες

 

«ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΗ» ΝΕΟΛΑΙΑ:
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το Διαδίκτυο έχει εισβάλλει στη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα, το internet δεν έχει ακόμα τη δικτύωση που έχει, λόγου χάρη,
στην Αμερική, αλλά οι υπολογιστές που διασυνδέονται αυξάνουν με γοργό ρυθμό. Η ομάδα που κάνει μεγάλη χρήση του internet τα τελευταία χρόνια είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Νιώθουν πρόκληση να κατακτήσουν ένα νέο ηλεκτρονικό κόσμο και να εξοικειωθούν με αυτόν, χωρίς προκαταλήψεις.

Τα Θετικά της Χρήσης Η/Υ

Η χρήση του internet, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να προσφέρει πολλά θετικά στην πνευματική ανάπτυξη των νέων. Ειδικότερα:

 • Η μεγάλη του διαφορά από την τηλεόραση είναι ότι βάζει το μυαλό να δουλέψει, σε αντίθεση με την παθητικότητα που καλλιεργεί η μικρή οθόνη.
 • Οι νέοι μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο πληθώρα πληροφοριών από διάφορες πηγές μάθησης, όπως εγκυκλοπαίδειες, βιβλιοθήκες κ.λ.π.
 • Δίνεται η δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο να γνωρίσει ο έφηβος νέους πολιτισμούς, νέα ήθη και έθιμα.
 • Το internet είναι μια ανεξάντλητη πηγή στον τομέα της ψυχαγωγίας: videogames, παιχνίδια on line, chat rooms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  Όλα αυτά προσφέρουν στον έφηβο στιγμές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς.

 

Τι είναι το πένθος

To πένθος είναι ο τρόπος που αντιδρούμε στο θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Πρόκειται για μια επίπονη συναισθηματική διαδικασία, στην οποία μπαίνουμε ύστερα από μια σημαντική απώλεια. Όταν καλούμαστε, δηλαδή, να αποχωριστούμε από εκείνον που πέθανε και να προσαρμοστούμε σε έναν κόσμο από τον οποίον εκείνος θα λείπει.
Το πένθος δεν εμφανίζεται μόνο όταν πεθάνει κάποιος αγαπημένος μας, αλλά και μετά από μια απώλεια γενικότερα, όπως ένας χωρισμός ή ακόμη και αν χάσουμε ένα αντικείμενο, στο οποίο είχαμε επενδύσει ιδιαίτερα συναισθηματικά.
Το πένθος, ως αντίδραση, παρατηρείται ακόμα και στα ζώα. Για παράδειγμα, τα δελφίνια κάθονται πολλές ώρες δίπλα στο νεκρό τους σύντροφο ή ένας σκύλος μπορεί να κλαίει και να περιμένει να γυρίσει το χαμένο αφεντικό του.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει στη ζωή τους απώλειες και έχουν έρθει αντιμέτωποι με τον πόνο που τις συνοδεύει.
Όταν χάνεις κάποιον που αγαπάς μπορεί να νιώσεις:

 • Κενό > «η ζωή δεν έχει νόημα πια»
 • Φόβο > «τι θα κάνω μόνος/η;»
 • Θυμό > «πώς μπόρεσες να το κάνεις σε μένα αυτό»;
 • Ενοχή > «μήπως έκανα εγώ κάτι;»
 • Αποπροσανατολισμό > «πώς θα είναι η ζωή μου από 'δω και πέρα»;
 • Παράπονο > «γιατί σε μένα»;

Τα Συμπτώματα και τα Στάδια του Πένθους

Τυπικά συμπτώματα του πένθους είναι η κοινωνική απόσυρση, η διαταραχή της συγκέντρωσης, οι αυξομειώσεις του βάρους, οι δυσκολίες στον ύπνο, το κλάμα και ο εκνευρισμός. Κάποιες φορές όμως, ειδικά στην αρχή, μπορεί να νιώσεις ότι τα συναισθήματά σου είναι «παγωμένα», ότι δε νιώθεις στεναχώρια, λύπη ή πόνο. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, ακριβώς γιατί αυτό που ζουν φαίνεται πολύ επώδυνο για να το αντέξουν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η περίοδος που κάποιος αναμένεται να διαχειριστεί το πένθος είναι 6-12 μήνες και η διαδικασία αυτή περνάει από κάποια στάδια.

 1. Στην αρχή, το γεγονός αντιμετωπίζεται ως σοκ. Το άτομο δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.
 2. Το «μούδιασμα», που παρατηρείται στην αρχή, αρχίζει να υποχωρεί. Ο πόνος μπορεί να γίνει μεγαλύτερος σ' αυτήν τη φάση και το άτομο να νιώθει μεγάλη οδύνη.
 3. Το άτομο αρχίζει, σιγά-σιγά, να θυμάται, να αναπολεί όσα το συνέδεαν με αυτόν/η που έφυγε.
 4. Αργότερα, ξεκινά η διαδικασία της προσαρμογής. Το άτομο αρχίζει να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα της απώλειας.
 5. Με τον καιρό, αποκτά νέους ρόλους, συνδέεται με άλλους ανθρώπους και μπορεί να κάνει νέες σχέσεις.
 6. Σιγά-σιγά, η σχέση με εκείνον που έφυγε αρχίζει να υπάρχει αποκλειστικά στη μνήμη και η σκέψη του να μη συνοδεύεται πια από τόσο πόνο.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Οι διατροφικές διαταραχές έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τα προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσληψη της τροφής. Μπορούν να διακριθούν σε δυο βασικές κατηγορίες: α) τη νευρική (ή ψυχογενή) ανορεξία και β) την ψυχογενή βουλιμία. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται πως το περίγραμμα και το βάρος του σώματος σχετίζεται, σε μεγάλο βαθμό, με την εικόνα που έχει ένα άτομο, γενικότερα, για τον εαυτό του.
Πιο συγκεκριμένα, στη νευρική ανορεξία κάποιος προσπαθεί συστηματικά να στερήσει τον εαυτό του από την τροφή, καταλήγοντας να ζυγίζει πολύ λιγότερο από αυτό που θα ήταν φυσιολογικό για την ηλικία και τα σωματικά του χαρακτηριστικά.
Από την άλλη μεριά, στη βουλιμία το άτομο μπορεί να καταναλώσει μαζικά μεγάλη ποσότητα τροφής, αλλά αμέσως μετά να προσπαθήσει να την αποβάλλει, είτε προκαλώντας εμετό, είτε παίρνοντας φάρμακα με καθαρτική ή διουρητική δράση.
Η αλήθεια είναι ότι οι διαταραχές διατροφής δεν είναι απλά μια δυσλειτουργία στον τρόπο που κάποιος αποφασίζει να τραφεί. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι μόνο ένα σύμπτωμα, ενώ από κάτω υπάρχουν σύνθετοι ψυχικοί λόγοι που οδηγούν σ' αυτές.

Νευρική Ανορεξία

Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι:

 1. Η άρνηση να τραφεί κάποιος, έτσι ώστε να πάρει βάρος που να αγγίζει τα φυσιολογικά επίπεδα: διατήρηση βάρους κάτω από το 85% αυτού που θεωρείται φυσιολογικό για την ηλικία και το ύψος του.
 2. Έντονος φόβος ότι θα παχύνει.
 3. Μια διαστρεβλωμένη αίσθηση στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το σχήμα του σώματός του και την εικόνα του. Το βάρος παίζει υπερβολικό ρόλο στην αυτοεκτίμηση, ενώ υπάρχει άρνηση της σοβαρότητας της κατάστασης για την υγεία του ατόμου.
 4. Στα έφηβα κορίτσια μπορεί να μην υπάρχει περίοδος ή να διακοπεί (αμηνόρροια).

 

ΕΦΗΒΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ορισμοί

Αλλοδαπόςείναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια.
Ιθαγένεια είναι ο νομικός δεσμός ενός προσώπου προς ένα συγκεκριμένο κράτος.
Μετανάστηςείναι ο αλλοδαπός που του έχει δοθεί άδεια μετανάστευσης. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η οικιοθελής εγκατάλειψη της χώρας της οποίας έχει την ιθαγένεια ή στην οποία, συνήθως, διαμένει. Η μετακίνηση γίνεται για οικονομικούς λόγους και υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής.        

Κύματα μεταναστών στην Ελλάδα:

Α) 1970-....: από Αφρική και Ασία (Αίγυπτος, Αιθιοπία, Πακιστάν, Φιλιππίνες)
Β) 1980- ...: από πρώην σοσιαλιστικές χώρες (Πολωνία, Βουλγαρία)
Γ) 1990- ...: από Αλβανία, Πόντο, Κίνα.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αναγνωρίζει συγκεκριμένα δικαιώματα στα ανήλικα άτομα και επιβάλει στα κράτη-μέλη του συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την προστασία των παιδιών του κόσμου, ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης ή αυθαιρεσίας. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί το πληρέστερο κείμενο παιδικής προστασίας και θέτει τις βασικές αρχές προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών. Το κείμενο της Σύμβασης έχει υπογραφεί από τις περισσότερες χώρες-μέλη του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, με το Νόμο 2101 του 1992, επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ανέλαβε τις υποχρεώσεις που αυτή επιβάλει, μέσω της θέσπισης εξειδικευμένων νομοθετημάτων και διοικητικών μέτρων. Στο κείμενο που ακολουθεί μπορείς να ενημερωθείς για τα δικαιώματά σου, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ:

Για τους σκοπούς της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θεωρείται «παιδί» κάθε ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών (άρθρο 1). Τα Συμβαλλόμενα Κράτη (δηλαδή όσα έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση) υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή των γονέων του, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της οικονομικής τους κατάστασης ή της κατάστασης της υγείας τους. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να προστατεύονται τα παιδιά, ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης (άρθρο 2).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα. Να φροντίζουν για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και να ελέγχουν τη λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά. Στις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά και οι οποίες λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, από δικαστήρια ή διοικητικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται, πρωτίστως, υπόψη το συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα νομοθετικά και διοικητικά  μέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η Σύμβαση (άρθρο 4).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται την ευθύνη, το δικαίωμα και το καθήκον που έχουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες του παιδιού να του παράσχουν τις κατάλληλες συμβουλές για την άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζει η Σύμβαση (άρθρο 5).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη ζωή και μεριμνούν, στο μέτρο του δυνατού, για την επιβίωση και ανάπτυξη όλων των παιδιών (άρθρο 6).

Το κάθε παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του και από εκείνη τη στιγμή έχει το δικαίωμα ονόματος, το δικαίωμα να αποκτήσει ιθαγένεια και, στο μέτρο του δυνατού, το δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του και να ανατραφεί από αυτούς (άρθρο 7).

Εάν ένα παιδί στερείται ορισμένα ή όλα τα στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητά του, δηλαδή το δικαίωμα ονόματος, ιθαγένειας ή οικογενειακών σχέσεων, τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να του παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη και προστασία, ώστε η ταυτότητά του να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν (άρθρο 8).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε το παιδί να μην αποχωρίζεται τους γονείς του, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι ο χωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για το συμφέρον του παιδιού. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να κριθεί αναγκαία στις περιπτώσεις που οι γονείς κακομεταχειρίζονται ή παραμελούν το παιδί τους. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (γονείς-παιδιά) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαδικασίες και να γνωστοποιούν τις απόψεις τους. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού που ζει χωριστά από τους γονείς του να διατηρεί προσωπικές σχέσεις και άμεση επαφή μαζί τους, εκτός εάν κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με το συμφέρον του παιδιού (άρθρο 9).

Στο πνεύμα του προηγούμενου άρθρου, κάθε αίτηση από ένα παιδί ή από τους γονείς του για την είσοδο σ' ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή την έξοδο από αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και ταχύτητα, ώστε να διευκολύνεται η οικογενειακή επανένωση. Το παιδί του οποίου οι γονείς διαμένουν σε διαφορετικά κράτη, έχει το δικαίωμα να διατηρεί τακτική και άμεση επαφή και με τους δυο γονείς του (άρθρο 10).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν μέτρα ενάντια στις αθέμιτες μετακινήσεις παιδιών στο εξωτερικό και ενάντια στη μη επάνοδό τους (άρθρο 11).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το αφορά. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα, είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργάνου (άρθρο 12).

Το παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό μορφή προφορική, γραπτή ή καλλιτεχνική (άρθρο 13).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να καθοδηγούν το παιδί στην άσκηση του δικαιώματος αυτού, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του (άρθρο 14).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν την ελευθερία του παιδιού να συνεταιρίζεται και να συνέρχεται ειρηνικά (άρθρο 15).

Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ενώ κάθε παιδί προστατεύεται ενάντια σε κάθε μορφή προσβολής της τιμής και της υπόληψής του (άρθρο 16).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τη σημασία του έργου που επιτελούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φροντίζουν ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό, που προάγει την κοινωνική, πνευματική και ηθική ευημερία του, καθώς και τη σωματική και πνευματική υγεία του. Αντιθέτως, ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κατευθυντήριων αρχών για την προστασία του παιδιού από υλικό που βλάπτει την ευημερία του (άρθρο 17).

Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του ανήκει, κατά κύριο λόγο, στους γονείς ή τους νόμιμους εκπροσώπους του. Το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί τη βασική τους μέριμνα. Για την εγγύηση της παραπάνω αρχής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του παιδιού και εξασφαλίζουν τη δημιουργία οργανισμών για την ευημερία των παιδιών και υπηρεσιών φύλαξης παιδιών που οι γονείς τους εργάζονται (άρθρο 18).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατέψουν το παιδί από κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών -σωματικών ή πνευματικών- εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας. Στα προστατευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των παιδιών, καθώς και η ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων, που θα διευκολύνουν την αναφορά των περιστατικών, την παραπομπή, την ανάκριση, τη δικαστική παρέμβαση, την περίθαλψη και την παρακολούθηση της εξέλιξης των περιπτώσεων κακής μεταχείρισης παιδιών (άρθρο 19).

Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή δεν είναι δυνατό να παραμείνει στο περιβάλλον αυτό για το δικό του συμφέρον, δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ μέρους του κράτους. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προβλέπουν γι' αυτό το παιδί ειδική επιμέλεια, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή της τοποθέτησης σε μια οικογένεια, της υιοθεσίας ή της τοποθέτησης σε κατάλληλο ίδρυμα για παιδιά. Κατά την επιλογή ανάμεσα σ' αυτές τις λύσεις, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη εκπαίδευσης του παιδιού, καθώς και η εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική ή γλωσσολογική καταγωγή του (άρθρο 20).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη που προβλέπουν την υιοθεσία οφείλουν να διασφαλίζουν το συμφέρον του παιδιού και να αναπτύσσουν αρμόδιες αρχές, οι οποίες συγκεντρώνουν αξιόπιστες πληροφορίες και αποφασίζουν για την καταλληλότητα της λύσης της υιοθεσίας, ανάλογα με την κάθε περίπτωση (άρθρο 21).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου ένα παιδί που θέλει να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή θεωρείται πρόσφυγας, βάσει των κανόνων του διεθνούς και εθνικού δικαίου, να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Για το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη συνεργάζονται με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και με άλλους αρμόδιους οργανισμούς, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά και να μεριμνήσουν για την επανένωση των οικογενειών τους (άρθρο 22).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευματικά ή σωματικά ανάπηρα παιδιά πρέπει να ζουν μια πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Τα ανάπηρα παιδιά και οι οικογένειές τους πρέπει να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας, σχεδιασμένης έτσι ώστε τα ανάπηρα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, την αποκατάσταση, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η εξειδικευμένη βοήθεια πρέπει να παρέχεται δωρεάν ή με τη μικρότερη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών (άρθρο 23).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας και να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης. Για την πλήρη εφαρμογή του δικαιώματος αυτού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να παίρνουν μέτρα για τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας, να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της στοιχειώδους περίθαλψης, να αγωνίζονται κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής, να εξασφαλίζουν στις μητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και μετά τον τοκετό, να φροντίζουν για την ενημέρωση των γονέων και των παιδιών για τα θέματα υγείας και υγιεινής και να αναπτύσσουν την προληπτική ιατρική φροντίδα (άρθρο 24).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί που τοποθετήθηκε σε μια οικογένεια, με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας ή θεραπείας, το δικαίωμα σε μια περιοδική αναθεώρηση της παραπάνω απόφασης σχετικά με την τοποθέτησή του (άρθρο 25).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωμα να επωφελείται από την κοινωνική πρόνοια. Τα ωφελήματα πρέπει να δίνονται αφού ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων,  η οικονομική κατάσταση του παιδιού και της οικογένειάς του (άρθρο 26).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του. Για το λόγο αυτό, υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης των οικογενειών που δυσκολεύονται να εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό, μέσω της παροχής υλικής βοηθείας, κυρίως σε θέματα διατροφής, ρουχισμού και στέγασης (άρθρο 27).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση, φροντίζοντας, παράλληλα, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού στη βάση της ισότητας των ευκαιριών. Για το λόγο αυτό, καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους, αναπτύσσουν τη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση, επεκτείνουν τις δράσεις ενημέρωσης και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, παίρνουν μέτρα για τη μείωση του ποσοστού των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και εργάζονται για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (άρθρο 28).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του. Η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί στην προετοιμασία του για μια υπεύθυνη ζωή, σε μια ελεύθερη κοινωνία, μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σ' όλους τους λαούς (άρθρο 29).

Στα Κράτη όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, ένα παιδί που ανήκει σε μία μειονότητα δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία και να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα (άρθρο 30).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και στην ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή (άρθρο 31).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα για την προστασία του παιδιού από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ορίζουν το κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο στην εργασία και ρυθμίζουν αναλόγως τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων παιδιών (άρθρο 32).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα για να προστατέψουν τα παιδιά από τη χρήση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και για να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση των παιδιών στην παραγωγή και τη διακίνηση των ουσιών αυτών (άρθρο 33).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατέψουν τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν την παρακίνηση ή τον εξαναγκασμό των παιδιών σε παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα, την εκμετάλλευση των παιδιών για πορνεία και την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα (άρθρο 34).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, διμερές και διεθνές επίπεδο για να εμποδίσουν την απαγωγή, την πώληση ή το δουλεμπόριο παιδιών, για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιαδήποτε μορφή (άρθρο 35).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης, επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευημερίας του (άρθρο 36).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες. Θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει να επιβάλλονται για παραβάσεις που έχουν διαπράξει άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών. Επιπλέον, κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο και να έχει τη μικρότερη δυνατή χρονική διάρκεια. Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία του πρέπει να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του. Ειδικότερα, κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία του πρέπει να χωρίζεται από τους ενήλικες κρατούμενους και να έχει το δικαίωμα να διατηρεί επαφή με την οικογένειά του. Τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους πρέπει να έχουν το δικαίωμα για ταχεία πρόσβαση σε νομική συμπαράσταση και για ταχεία λήψη δικαστικής απόφασης (άρθρο 37).

Σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα κάτω των δεκαπέντε ετών δε θα συμμετέχουν σε εχθροπραξίες. Επιπλέον, παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία και φροντίδα των παιδιών που θίγονται από την ένοπλη σύρραξη (άρθρο 38).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού θύματος οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, βασανισμού ή σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης (άρθρο 39).

Κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούμενο για παράβαση του ποινικού νόμου πρέπει να θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί νόμιμα η ενοχή του, πρέπει να ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για τις εναντίον του κατηγορίες και να έχει νομική συμπαράσταση κατά την προετοιμασία και παρουσίαση της υπεράσπισής του. Να κρίνεται η υπόθεσή του χωρίς καθυστέρηση από μια αρμόδια και αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό σώμα. Να μην υποχρεώνεται να καταθέσει ως μάρτυρας ή να ομολογήσει την ενοχή του. Εάν κριθεί ότι παρέβη το νόμο να μπορεί να προσφύγει κατά της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης. Να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα, σε περίπτωση που δεν κατανοεί τη γλώσσα. Να αντιμετωπίζεται η προσωπική του ζωή με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Επιπλέον, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα ελάχιστο όριο ηλικίας κάτω από το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται ότι δεν έχουν την ικανότητα παράβασης του ποινικού νόμου. Θα πρέπει, όπου είναι εφικτό, να θεσπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των υποθέσεων παράβασης του ποινικού νόμου χωρίς την προσφυγή των παιδιών στη δικαιοσύνη, με τη χρήση του θεσμού της επιμέλειας και της τοποθέτησης σε οικογένεια και να αναπτύξουν προγράμματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία εγγυώνται την ευημερία των παιδιών που έχουν παραβεί τον ποινικό νόμο (άρθρο 40).

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να κάνουν ευρέως γνωστές, τόσο στους ενήλικες, όσο και στα παιδιά, τις αρχές και τις διατάξεις της Σύμβασης. Για να διασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα Συμβαλλόμενα Κράτη, συγκροτείται Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες που εκλέγονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις, σχετικά με τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που ορίζει η Σύμβαση, καθώς και σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων. Τέλος, η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού συγκεντρώνει τις εκθέσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών, έχει το δικαίωμα να τους κάνει υποδείξεις και συστάσεις και υποβάλλει, κάθε δύο χρόνια, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το γενικό πόρισμα για την πορεία των ενεργειών προς την κατεύθυνση της προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού (άρθρα 41-45).

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σου μπορείς να αντλήσεις από το δικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη - Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού www.0-18.gr, όπου μπορείς και να υποβάλεις καταγγελία σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σου (τηλεφ. γραμμή χωρίς χρέωση 800 11 32000). Επίσης, μπορείς να βρεις το πλήρες κείμενο της Σύμβασης στο βιβλίο της Α. Πιτσελά Δίκαιο Ανηλίκων: Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκδ. Σάκκουλας, 2001.

...Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο www.neo.gr
http://www.neo.gr

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.neo.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=9089