Πιστεύεις;

Δυο φαντάσματα συζητούν:

-Αλήθεια για πες μου, εσύ πιστεύεις στους ανθρώπους


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr