Το ημερολόγιο ενός ινδιάνου

ΜΕΡΑ 1η
Είναι νύχτα. Χάσαμε την κόρη του αρχηγού. Την έψαχνε όλο το χωριό.Τελικά την βρήκαμε μέσα στο δάσος. Για τιμωρία, την πήδηξε όλο το χωριό!
ΜΕΡΑ 2η
Είναι νύχτα. Χάσαμε την κόρη του μάγου. Την έψαχνε όλο το χωριό. Τελικά την βρήκαμε μέσα σε μια σπηλιά. Για τιμωρία, την πήδηξε όλο το χωριό!
ΜΕΡΑ 3η
Είναι νύχτα. Χάθηκα!!!! Φοβάμαι!!!!!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr