λαστιχα...

Τι είναι 4 λάστιχα και τι είναι 365 χρησιμοποιημένα
προφυλακτικά;
Τα 4 λάστιχα είναι GOODYEAR......
..ενώ......
.....τα 365 προφυλακτικά........
..είναι.......
VERY GOOD YEAR!!!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr