Ανάκριση


Στρατιώτες: «Πες του να μας πει πού έκρυψε τις λίρες!»...

Διερμηνέας: «Να πεις πού έκρυψες τις λίρες!»

Χωρικός: «Δεν θα πω»

Διερμηνέας: «Δεν θα πει»

Στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα βιάσουμε την γυναίκα του!»

Διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα βιάσουν την γυναίκα σου!»

Χωρικός: «Δεν θα πω»

Διερμηνέας: «Δεν θα πει»

Στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα σφάξουμε τα παιδιά του!»

Διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα σφάξουν τα παιδιά σου!»

Χωρικός: «Δεν θα πω»

Διερμηνέας: «Δεν θα πει»

Στρατιώτες: «Πες του να μας το πει αμέσως, γιατί θα τον σκοτώσουμε εδώ και τώρα!»

Διερμηνέας: «Να πεις, γιατί θα σε σκοτώσουν εδώ και τώρα!»

Χωρικός: «Καλά... είναι πίσω από την αποθήκη»

Διερμηνέας: «Δεν θα πει»...


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr