Το κάπνισμα αλλάζει τη φωνή


Το κάπνισμα αλλάζει τη φωνή της γυναίκας ;

-Και πολύ, μάλιστα!

Να δοκιμάστε να τινάξετε τις στάχτες από τσιγάρο στο χαλί !!!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr