Ο μπαμπάς σου δουλεύει;


Συζητάνε μετάξύ τους 2 ξανθιές :

- Ο μπαμπάς σου δουλεύει;

- Ναι, γιατί; Ο δικός σου χάλασε;
Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr