Ας μην το ρισκάρουμε


Ένας άντρας παίρνει το παρακάτω τηλεγράφημα:
'Πεθερά νεκρή. Παρακαλώ ενημερώστε αν θέλετε ταφή, αποτέφρωση ή ταρίχευση.'

Οπότε εκείνος στέλνει την απάντηση:

'Ας μην το ρισκάρουμε. Και τα τρία παρακαλώ.'

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr