Με τι μοιάζει το μισό φεγγάρι;


Με τι μοιάζει το μισό φεγγάρι;

Με το άλλο μισό.

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr