Αφίσες...

Τι δεν υπάρχει σε καμιά αφίσα του Κώστα Σημίτη;

Οι ελιές του!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr