Διγαμία...

- Ξέρετε ποια είναι η ποινή για την διγαμία;
- Να έχετε δύο πεθερές.

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr