...είναι απλώς ρολόι

Γιατί γύρισε απογοητευμένη η ξανθιά από το Λονδίνο ;

Γιατί είδε πως ο Big Ben είναι απλώς ρολόι .

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr