Ζητείται σύζυγος

Ένας άντρας έβαλε μικρή αγγελία σε εφημερίδα "Ζητείται σύζυγος".

Την επόμενη μέρα έλαβε εκατοντάδες γράμματα. Όλα έλεγαν το ίδιο πράγμα.

"Μπορείς να πάρεις την δική μου".

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
http://www.neo.gr